123 mediation

Arbeidsmediation

Conflicten op het werk zijn niet leuk, helemaal niet wanneer conflicten lijken te escaleren. Vaak heeft dat grote consequenties tot gevolg. Voor de werkgever kan dat leiden tot uitval van de werknemer, wat veelal financiële gevolgen heeft. Voor de werknemer kan dit leiden tot werk gerelateerde stress, wat ook van invloed kan zijn op de privé situatie. Hoe dan ook, geen van de partijen is gebaat bij een langdurig traject met hoge (advocaat) kosten tot gevolg. Met arbeidsmediation kan dat voorkomen worden. Soms al in enkele gesprekken. Belangrijk is dan wel om de juiste arbeidsmediator aan tafel te krijgen, met de juiste kennis en/of ervaring.

Een arbeidsmediator behartigd de belangen van alle partijen die deelnemen aan het mediation traject. Belangrijk hierbij is dat alle partijen vrijwillig deelnemen aan het mediation traject en voornemens zijn om hun geschil op te lossen. Door een objectieve kijk op problemen en het kunnen luisteren wat het probleem achter het probleem is kan een arbeidsmediator tot de kern komen.

Advies nodig?

mediator nodig

Mediation arbeidsconflict

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de werknemer samen met de werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke arbeidsmediator, het arbeidsconflict oplost. De arbeidsmediator is dus geen rechter die uiteindelijk een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider., die partijen helpt in het traject naar de oplossing. 

Mediation bestaat vaak uit een aantal gesprekken waarin de werknemer samen met de werkgever tot de kern van het conflict probeert door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Een belangrijk aspect van arbeidsmediation is vrijwilligheid. Alleen als beide partijen bereid zijn om te proberen het geschil door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan arbeidsmediation. Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als u of uw werkgever op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

Voorafgaande aan de mediation bij een arbeidsconflict moet er eerst een arbeidsmediator gevonden worden. 123 Mediation helpt hierbij en onze arbeidsmediators staan cliënten uit het gehele land bij.

Daarna zullen een aantal afspraken worden gemaakt over het mediationtraject. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst zal zijn opgenomen dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk en geheim blijft.

Dit betekent dat beide partijen en ook de arbeidsmediator aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de gesprekken besloten is. Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.

Arbeidsmediator

Dankzij diverse samenwerkingen met MfN-registermediators kunnen wij verschillende specialismen aanbieden door heel Nederland. Een van onze ervaren arbeidsmediators is Amber Schuurman in Venlo. 

Amber Schuurman werkt volgens de gedragsregels voor de MfN registermediator. Na haar bachelor studie psychologie en gezondheid in Tilburg heeft zij in Nijmegen de master Arbeid en Organisatiepsychologie afgerond. Daarnaast heeft zij jaren gewerkt in een familiebedrijf waarbij zij de gehele back-office beheerde. 

Tijdens haar werk heeft zij met verschillende (juridische) kwesties te maken gekregen waarbij zij standvastig en rechtvaardig bleef. Tijdens deze momenten groeide het besef dat het recht niet altijd “recht” doet aan alle partijen. Wat haar heeft doen besluiten om uiteindelijk zich bij laten scholen tot (arbeids)mediator. 

Mensen omschrijven Amber als hulpvaardig, eerlijk en sympatiek. Iemand die rechtvaardig is en de belangen van alle partijen in ogenschouw neemt. Voor Amber staat eerlijkheid centraal. 

Als mediator ben ik onafhankelijk en kijk is voorbij het probleem. Ik focus mij op het herstel van de band, waarbij de oplossing van het geschil vanzelf volgt. Mijn expertise ligt op het gebied van procesbegeleiding en conflictbemiddeling. Tijdens het mediatortraject zal ik gezamenlijk met jullie om de tafel zitten en eerst kijken wat de kern van het geschil is. Vanuit daar gaan we gezamenlijk toewerken naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

Tarieven

Zakelijk

Voor arbeidsmediation en overige mediation gerelateerd aan zakelijke conflicten hanteren wij de volgende tarieven.

€185,-

excl. btw per uur.