Arbeidsmediation

Conflicten op het werk zijn niet leuk, helemaal niet wanneer conflicten lijken te escaleren. Vaak heeft dat grote consequenties tot gevolg. Voor de werkgever kan dat leiden tot uitval van de werknemer, wat veelal financiële gevolgen heeft. Voor de werknemer kan dit leiden tot werk gerelateerde stress, wat ook van invloed kan zijn op de privé situatie. Hoe dan ook, geen van de partijen is gebaat bij een langdurig traject met hoge (advocaat) kosten tot gevolg. Met arbeidsmediation kan dat voorkomen worden. Soms al in enkele gesprekken. Belangrijk is dan wel om de juiste arbeidsmediator aan tafel te krijgen, met de juiste kennis en/of ervaring.

Een arbeidsmediator belangt de behartigen van werkgever en werknemer. Belangrijk hierbij is dat beide partijen hier vrijwillig aan deelnemen en beide voornemens zijn om hun geschil op te lossen. Door een objectieve kijk op problemen en het kunnen luisteren wat het probleem achter het probleem is kan een arbeidsmediator tot de kern komen en samen met jullie tot een bevredigende oplossing komen.

Advies nodig?

Wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Mediation arbeidsconflict

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de werknemer samen met de werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke arbeidsmediator, het arbeidsconflict oplost. De arbeidsmediator is dus geen rechter die uiteindelijk een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin de werknemer samen met de werkgever tot de kern van het conflict probeert door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Een belangrijk aspect van arbeidsmediation is vrijwilligheid. Alleen als de werknemer én de werkgever bereid zijn om te proberen de geschillen door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan arbeidsmediation. Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als u of uw werkgever op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

Voorafgaande aan de mediation bij een arbeidsconflict moet er eerst een arbeidsmediator gevonden worden. 123 Mediation helpt hierbij en onze arbeidsmediators staan cliënten uit het gehele land bij.

Daarna zullen een aantal afspraken worden gemaakt over het mediationtraject. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst zal zijn opgenomen dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk en geheim blijft.

Dit betekent dat beide partijen en ook de arbeidsmediator aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de gesprekken besloten is. Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.

Arbeidsmediator

123 Mediation helpt met het zoeken van de juiste arbeidsmediator. Een van onze ervaren arbeidsmediators is Amber Schuurman in Venlo. 

Conflicten op het werk zijn niet leuk, helemaal niet wanneer conflicten lijken te escaleren. Vaak heeft dat grote consequenties tot gevolg. Voor de werkgever kan dat leiden tot uitval van de werknemer, wat veelal financiële gevolgen heeft. Voor de werknemer kan dit leiden tot werk gerelateerde stress, wat ook van invloed kan zijn op de privé situatie. Hoe dan ook, geen van de partijen is gebaat bij een langdurig traject met hoge (advocaat) kosten tot gevolg.

Als mediator ben ik onafhankelijk en kijk is voorbij het probleem. Ik focus mij op de oplossing waarbij mijn expertise ligt op het gebied van procesbegeleiding en conflictbemiddeling. Hierbij zal ik gezamenlijk met jullie om de tafel zitten en eerst kijken wat de kern van het geschil is. Vanuit daar gaan we gezamenlijk toewerken naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Vaak lukt dit in drie tot vijf gesprekken.

Arbeidsmediator Venlo

Tarieven

Arbeidsmediation

Voor arbeidsmediation en overige mediation gerelateerd aan zakelijke conflicten hanteren wij de volgende tarieven.

€185,-

excl. btw per uur.